Concerning the Other, Gaeilge

An Chuid eile / Concerning the Other

collaborative image by Eoin Mac Lochlainn and Concerning the Other artists

Gentleness, Solidarity, Diversity  – scroll down to read the English.

Ba mhaith liom a rá leat faoi thogra ealaíne atá á eagrú agam le Olivier Cornet agus Claire Halpin.  “An Chuid eile / Concerning the Other” an teideal a chuir muid air agus tháinig an smaoineamh chugainn mar go bhfuil an méad sin drochnuachta le cloisteáil na laethanta seo – idir an chiníochas, an easaontas agus an éadulaingt – mheas muid gur bhfiú dúinn rud eicint dearfa a dhéanamh le muintearas a chothú sa phobail.

Sa togra seo, tá deichniúr ealaíontóirí chomhaimseartha ag comhoibriú le chéile ar 10 phíosaí ealaíne éagsúla ionas go mbeidh 100 saothar ealaíne againn ag deireadh. Thosaigh gach ealaíontóir ar phíosa amháin agus sheol sé nó sí é ar aghaidh go dtí an dara ealaíontóir. D’oibrigh an dara ealaíontóir air ansin agus sheol sé nó sí é sin ar aghaidh go dtí an 3ú ealaíontóir agus mar sin de… Ag deireadh beidh gach duine tar éis oibriú ar ghach phíosa ealaíne.

Cén fáth? Bhuel, bíonn sé deacair uaireanta, comhoibriú le daoine eile ach – nach fiú go mór é?  ‘Siad na h-ealaíontóirí atá i gceist ná: Brian Fay, Claire Halpin, James Hanley, Joanna Kidney, Miriam McConnon, Kate Murphy, Ben Readman, Gail Ritchie, Susanne Wawra agus mise.

print by Eoin Mac Lochlainn with Concerning the Other artists

Beidh taispeántas againn i mí Meán Fómhair i nGailearaí Olivier Cornet i mBleá Cliath agus beidh roinnt costaisí ag baint leis agus mar sin tá muid tar éis feachtas “Fundit” a chur ar bun le cabhair a lorg. Bheimis an-bhuíoch díot dá bhféadfá tacaíocht ar bith a thabhairt dúinn. Má éiríonn linn níos mó ná an sprioc-iomlán a shroisint, úsáidfidh muid an t-airgead breise le catalóg a fhoilsiú.

Tá gach eolas le fáil ag:   https://fundit.ie/project/concerning-the-other

Agus tá leathnach speisialta againn ag:  https://www.facebook.com/ConcerningtheOther/

Tá mé tar éis cúpla sampla den saothar ealaíne atá ag eascairt ón togra seo a thaispeáint anseo ach beidh go leor eile ag teacht de réir a chéile.

Slán go fóill agus go raibh míle maith agat!

Collaborative image from Concerning the Other project by Eoin Mac Lochlainn

Showing Solidarity…

We seem to have struck a cord with the theme of this project – Concerning the Other. It is clear that a lot of people are not comfortable with the rising tide of racism and intolerance that seems to be sweeping across the world.

People want to show concern for minorities and to show solidarity – rather than add to the frenzy of hatred. Thanks to the wonderful generosity of our initial Funders we have reached our first target and the cost of printing out the virtual artworks has been pledged.  We are delighted and very grateful to all of you.

In the meantime, we have been working on the plan to tour the exhibition of collaborative prints – both nationally and internationally – and we hope to be in a position to publish details shortly.

Any additional funding will be used to further these plans so – we are still gratefully accepting pledges.  This is primarily to cover the cost of transporting the works and also to fund the production of a good quality catalogue.

There’s more information at:   https://fundit.ie/project/concerning-the-other

We would love to hear from you. You can visit our on the Facebook page at: https://www.facebook.com/ConcerningtheOther/

http://www.oliviercornetgallery.com/

http://www.eoinmaclochlainn.com/

And of course, your comments are always welcome here!

art exhibitions, Gaeilge

Níl aon tinteán mar do thinteán féin

Painting by Eoin Mac Lochlainn of empty fireplace, Fanad, Donegal
“Tinteán Tréigthe no. 32”,  42 x 42cm, oil on canvas, 2017

It’s Irish Language Week this week dear Reader – but scroll down to read the English translation, if you wish. Nach iontach go bhfuil seacht lá déag i Seachtain na Gaeilge i mbliana, a Chairde.

So, tá scéailín deas agam daoibh inniu faoin bpictiúr sin ag barr. Sin tinteán mo shin-sheanmháthair, thuas ar leithinis Fhánada i nGaeltacht Thír Chonaill.

Emily McGloughlin ab ainm di agus ba leathdheirfiúr le Pádraig Mac Piarais í. Rugadh i mBleá Cliath í ach bhí sí ag obair ar feadh tréimhse mar bhean chabhrach (midwife) thuas i Fánaid. Dúirt bean liom go ndúirt bean léi go raibh cónaí uirthi i dteachaín beag deas in ascaill ghleanna, áit eicint in aice le Ros na Cille, in iarthar na leithinise.

Photo of Emily McGloughlin nee Pearse
Emily McGloughlin – photo courtesy of Páraic Mac Lochlainn

Agus bhí an t-ádh linn. D’aimsigh muid an teach gan mórán stró ach faraor, bhí an dian tite isteach agus bhí driseacha agus eidhneán ag fás san seomra suí(!). Ach bhí crann úll fós ag fás lasmuigh, bhí toranna spíonán sa ghairdín cúil agus bhí srutháinín deas ag boilgearnach leis in aice láimhe.

Agus fiú má bhí sé truamhéalach anois, bhí suaimhneas iontach le mothú ann, agus is cinnte go raibh mo shin-sheanmháthair ag breathnú anuas orainn le grá ina croí.

photo by Eoi Mac Lochlainn of Mise outside my great grandmother's house in Fanad, Co. Donegal
Outside my great grandmother’s house in Fanad, Co. Donegal

Believe it or not – the empty fireplace in the painting above is from my great grandmother’s cottage near Rosnakill in Co. Donegal. You can read about how I discovered this cottage in a previous blog post at https://emacl.wordpress.com/2016/04/14/emilys-house/

My great grandmother Emily McGloughlin was born in Dublin. She was a nurse/midwife and she worked up in Co. Donegal for over 30. When you see her cottage now, it really brings home to you how different her life must’ve been back then.

It was just a one-room cottage – no electricity, no ensuite(!), no running water (although there’s a little stream burbling it’s way past the back of the house). It was part of a ‘clachan’, a cluster of stone cottages in a shady hollow, not quite a village… and we were told that the house on the left was Nurse McGloughlin’s.

It was very nice to be there. I think we could feel her gentle spirit smiling down on us. There was an ancient apple tree growing outside, and some gooseberry bushes.

An Explanation

The heading on my post today is a common Irish proverb: Níl aon tinteán mar do thinteán féinwhich literally means: there’s no fireplace like your own fireplace, or in other words: there’s no place like home. I’ve painted many empty fireplaces in recent years, from all over the country, but I’m particularly fond of this one.

It will feature in the exhibition “Silent Stories” which opens at the Belltable in Limerick this Saturday, the 11th of March. This is a 2 person show with Miriam McConnon, curated by Olivier Cornet. More information at –

http://www.oliviercornetgallery.com/#/exhibitions-silent-stories/4593508254

http://miriammcconnonart.com/

http://www.eoinmaclochlainn.com/

http://www.oliviercornetgallery.com/

https://www.limetreetheatre.ie/shows/belltable/

http://snag.ie/

 

Gaeilge, Nature

Kingfisher – an rud is annamh is iontach!

painting of kingfisher by Eoin Mac Lochlainn
A Kingfisher in Bushy Park, Dublin

Scroll down to read the English version. Is rí-annamh a fheicim an rí-iascaire (an Kingfisher) ach bhí an t-ádh liom inné agus mé amuigh ar shiúlóidín i mBushy Park, i dTír an Iúir.

Nach iontach an t-éan é – lena chuid cleití gleoite gealgháireacha – mheasfá gur chóir go mbeadh cónaí air sna Trópaicí, nó i nGáirdín na nAinmhithe b’fhéidir, mar chonaic mé go h-éasca é, a cholainn lonrach ag glioscarnach i measc na craobhacha loma gheimhriúla.

Bhí a chleití ar ghorm na spéire, agus bhí dath rua nó oráiste ar a ucht.  D’eitil sé leis ansin agus ní fhaca mé aríst é ach d’fhan an t-aisling liom agus mé ag triall ar bhaile.

Yes, I saw a Kingfisher the other day, a fleeting glimpse of that ethereal bird. Bright sky-blue feathers standing out against the bare grey branches of Bushy Park. How is it that such an exotic creature has made his home by this little woodland pond in Dublin? Was it a heavenly blunder? Or was he created on some crazy whim, to bring joy to this wintery world? – I can think of no other explanation.  Can you?

 

photo by Eoin Mac Lochlainn of Bushy Park, Terenure
Woodland pond in Bushy Park, Dublin.

I did that painting of a kingfisher a long time ago for a book by O’Brien Printing – I wonder is it still in print… But I’m thinking these days, that with all the trouble in the world, and climate change in particular, maybe it’s time to revisit that subject and see where it takes me.  

I’m reminded of the old mandarin in China who, when he disagreed with the emperor, he took to sitting by the banks of the Yangtze to spend his day fishing. A quiet and dignified protest.

Your comments are always welcome.

http://www.eoinmaclochlainn.com/

http://www.oliviercornetgallery.com/

http://www.obrienprinting.com/

http://www.birdwatchireland.ie/

 

art, Gaeilge

Rising – Ardú Meanman !

Rising exhibition at Mount Argus, curated by Eoin Mac Lochlainn
Eitleoga le Nuala Ní Fhlathúin

A new video two weeks in a row – I may be losing the run of meself – but I was curating a group exhibition entitled “Rising” for the Harold’s Cross Festival last weekend and a video seemed like the best way to show it. Note: If you can’t see the video link below this, simply click into the blog itself.

 

So… chuir go leor daoine spéis in eitleoga Nuala Ní Fhlathúin (thuas ag barr), eitleoga a chruthaigh sí le neantóga triomaithe. Bhí an cuma orthu go raibh siad ag éirí in airde, ag tabhairt ardú meanman dúinn agus iad ar foluain insan Seomra Uachtarach i Mount Argus. Tá mé fhéin agus Nuala ag obair le chéile ar thogra ealaíne eile, togra faoin bPiarsach i Ros Muc agus mar sin, bhí sé an-dheas go raibh a cuid ealaíne san taispeántas seo freisin, leis an ceangal idir an dá áit a leiriú.

Bhí sraith de phictiúirí le Lorcan Walshe againn freisin, sraith aghaidheanna thaibhsiúla (ceann amháin acu thíos) a thug chun cuimhne na daoine go léir a cailleadh in Éirí amach na Cásca.

Painting of Head by Lorcan Walshe in Rising exhibition curated by Eoin Mac Lochlainn at Mount Argus, Dublin
Head-Study-2 by Lorcan Walshe

Bhí físeán le Ricí Ní Chléirigh ann chomh maith, físeán ina raibh beirt ag cniotáil agus ag scaoileadh geansaithe de olann dearg. Mheabhraigh sé dom an támhacht a bhí leis na mná san éirí amach cé gur tugadh neamhaird orthu le fada an lá. Ní thugtar mórán measa do “obair ban” riamh, is dócha, cé go bhfuil an saol ag brath air… Lean an léiriú seo a rinne Ricí agus a h-iníon, naoi n-uair a’ chloig.

video installation at Mount Argus by Rici Ni Chleirigh in the Rising exhibition curated by Eoin Mac Lochlainn
Físeán le Ricí Ní Chléirigh

Bhuel, thaispeáin mise mo phortráid den Piarsach, ach bhí pictiúr theibí agam chomh maith (an ceann dearg thíos).  Fadó, d’iarr Fr. Ralph orm pictiúr a dhathadh dó – nuair a bhí stiúideo agam i mbóitheach taobh thiar de shean-mhainistir Mount Argus.  Thaistigh uaidh pictiúr a bheadh bunaithe ar Pháis Chríost. Cheap mé go mbeadh sé spéisiúl é seo a chur san taispeántas chun tagairt a dhéanamh don ceangal idir na manaigh agus na hÓglaigh agus chomh maith le sin, an ceangal idir Éirí amach na Cásca agus bás agus aiséirí Chríost.

abstract painting by Eoin Mac Lochlainn at Mount Argus, Dublin
‘An Pháis’ le Eoin Mac Lochlainn

Anois, nóta faoin oscailt oifigiúil – bhí an t-ádh linn go raibh an file Catherine Ann Cullen linn chun an taispeántas seo a oscailt. Labhair sí go tuisceanach, dea-chroíoch faoi na h-oibreacha ealaíne agus – creid nó ná chreid – ach bhí dán scríofa aice go speisialta don ócáid. Agus thug sé sin ardú meanman dúinn freisin.

Más mian leat níos mó a fheiscint, tá cúpla nascanna thíos faoi seo…

http://emacl.com/

http://www.lorcanwalshe.com/

https://nuaealain.wordpress.com/

www.haroldscross.org

Catherine Ann Cullen

Gaeilge, Nature

Anois teacht an Earraigh…

Please scroll down to read the English language version

collage of swallows flying over Ros Muc by eoin Mac Lochlainn

Nach aoibhinn dos na h-éiníní a éiríonns go h-ard
A choibhríonn is a chónaíonn ar aon chraobh amháin
Ach ní mar sin dom fhéinig ná dhom chéad mhíle grá
Mar is fada óna chéile a bhíonns ár n-éirí gach lá.

Dá mbeinnse i gcéin uait dhéanfainn an brón seo a chloí 
Scríobhfainn chugat líne le barr ar mo phinn
Faraor géar gan mé agus tú a ghrá gheal mo chroí 
I ngleanntán sléibhe le h-éirí gréine is an drúcht ina luí.

( Ah shur, we won’t know ourselves when the clock goes forward! )

http://www.joeheaney.org/

http://emacl.com/

http://www.oliviercornetgallery.com/

art, Gaeilge

Cuimhneacháin

Ros Muc 1916 – 2016     Scroll down for the English language version…

photo of Ros Muc by Eoin Mac Lochlainn

Déantar éachtanna ar pháirc an chatha gan amhras – ach déantar éachtanna gach lá sa ghnáth saol chomh maith. Bhí mé ag déanamh iontais ar feadh tamaill, conas comóradh a dhéanamh ar Éirí amach na Cásca, agus ba mhaith liom beagáinín a rá libh anois faoi thogra atá Nuala Ní Fhlathúin agus mé fhéin ag eagrú i Ros Muc.

Tuigeann muid beirt an támhacht atá ag baint leis an Ghaeltacht mar fhoinse cultúrtha ach is minic nach n-éistear le guthanna na ngnáth daoine sna Gaeltachtaí céanna.  Tá a fhios agaibh ar ndóigh go bhfuil Teach an Phiarsaigh i Ros Muc agus is dócha go mbeidh comóradh nó dhó ar siúl ansin i mbliana – ach an mbeidh éinne ag plé le muintir Ros Muc fhéin?

Bhuel beidh muidne!  Ba mhaith linn díriú ar scéalta agus cuimhneamh mhuintir na h-áite faoin pháirt a ghlac a mhuintir rompu sna h-imeachtaí sna blianta beaga roimh 1916.  Beidh ceardlanna agus chruinnithe á eagrú againn le téamaí an togra a phlé agus a fhorbairt. Ag eascrú as an phróiseas seo, tá súil againn obair ealaíne sealadach a chur i láthair i Ros Muc i 2016. Is é an sprioc atá againn ná gur saothar ealaíne í seo a thabharfaidh ardú meanman don cheantair.

photo of Cill Bhreacáin, Ros Muc by Eoin Mac Lochlainn

photo of Ros Muc by Eoin Mac Lochlainn

Thóg tuismitheoirí an mbeirt againn a theaghlaigh le Gaeilge cé nach le Gaeilge a tógadh iadsan. Mar sin, ba mhaith linn idéalachas na ghnáth dhaoine a cheiliúradh leis an togra seo. Buíochas le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta beidh muid i mbun oibre go luath anois agus tá mé ag súil go mór leis. Idir an dá linn má tá spéis ag éinne labhairt linn faoi bheadh an-áthas orainn cloisteáil uaimh!

 

Well folks, you can see from the photos above that Ros Muc in Connemara is a beautiful place and I’m delighted to say that it’s there that my next artistic project is based.  Now, I’m not going to say too much about it at the moment but in a nutshell what we’re at, Nuala Ní Fhlathúin and myself, is organising meetings and workshops with the local people to learn about the rich literary and cultural heritage of the area and to eventually create a temporary art installation there – to pay tribute to the people of the area who played such a significant role in the cultural revival, in the years leading up to the Easter Rising of 1916. Now, I think that that is the longest sentence I have ever written.

The other thing to say, of course, is that there are still stories in the area about the time that Patrick Pearse, one of the leaders of the Rising, stayed here.  There is no doubt that he was influenced by the people of the area and that they were influenced by him. I’m really looking forward to finding out more.

Your comments are always welcome. See the little brown speech bubble at the top right of this blog.  Thanks, Slán go fóill, eoin

http://nuaealain.wordpress.com/

http://www.eoinmaclochlainn.com/

 

Gaeilge, Historic

History in the stones of Ros Muc

watercolour of Pearse's Cottage by Piaras F. Mac Lochlainn
Teach an Phiarsaigh, le Piaras F. Mac Lochlainn

Scroll down for the English language version below…

D’imigh mé siar go Ros Muc aríst an tseachtain seo chaite. Theastaigh uaim cuairt a thabhairt ar theach an Phiarsaigh agus a fháil amach conas mar a bhí sé aistrithe ón am ar thug mo dheaide cuairt air fadó. Dhath eisean pictiúr den teach sna caogaidí, measaim (níl aon dáta air), pictiúr a bhí ag crochadh sa teach sa bhaile againn le blianta fada.

Bhuel, bhí athrú mór le tabhairt faoi deara – mar is léir ón dá phictiúr atá agam anseo. Tá fásra tiubh ag cúngú thartimpeall an tí anois ionas nach féidir é a fheiscint i gceart a thuilleadh.  Bhí mé ag iarraidh an áit díreach inár shuí mo dheaide (leis an pictiur sin a dhathadh) a aimsiú ach bhí sé deacair mar go raibh an aiteann is an raithneach mhór ag fás go fiáin. Thosnaigh mé ag déanamh iontais ansin faoin aimsear… an raibh sé níos deise fadó, n’fheadar? an mbíodh an ghrian ag taitneamh níos minicí i gConamara, b’fhéidir? An mbíodh sí ag scoilteadh na gcloch, mar a deirtear liom? Mmm… is cinnte nach bfhaca mé féar chomh buí le sin riamh cheana…

photo by Eoin Mac Lochlainn of Pearse's Cottage, Ros Muc, Connemara
Pearse’s Cottage, Ros Muc, in December 2015

Well, it has to be said that it rains a fair bit in Connemara. I was there last week to visit Pearse’s Cottage in Ros Muc. I wanted to follow my father’s footsteps and see if I could find the exact spot where he had painted the watercolour above – and to compare the painting with the scene today. But not only is the place totally overgrown, so that you can’t see the house properly, but there’s also a big empty building site beside it. I just can’t imagine that the “interpretative centre” will be ready in time for the commemorations of the Easter Rising next year but that’s another story…

When you look at the dry stone wall in the painting, there’s a strange pointy stone a little to the left of the cottage. Do you see it?  – Funnily enough (or maybe not), that stone is still there! See my close-up photo below. The cottage was built around 1905; my Dad painted the picture sometime in the 1950s; and now in 2015, I’m looking at the same landscape, the same stones… I can’t quite figure out how the cottage is so obscured from view these days – it almost seems like it has sunk a little into the landscape.

photo by Eoin Mac Lochlainn of Pearse's Cottage, Ros Muc, Connemara
The pointy stone outside Pearse’s Cottage, Ros Muc.

To explain to my friends from overseas, Pearse’s Cottage is especially significant because it belonged to Patrick Pearse, one of the leaders of the Easter Rising of 1916. Indeed most of the signatories of The Proclamation of the Irish Republic stayed here at one time or another, in the lead up to the Rising.  It is right in the heart of the Connemara Gaeltacht, the Irish speaking area of Co. Galway. I’ll continue with this story at a later date.  Your comments are always welcome. Just click on the little brown speech bubble and put your comment there.  Slán go fóill, eoin

http://emacl.com/

http://www.oliviercornetgallery.com/