An Chuid eile / Concerning the Other

collaborative image by Eoin Mac Lochlainn and Concerning the Other artists

Gentleness, Solidarity, Diversity  – scroll down to read the English.

Ba mhaith liom a rá leat faoi thogra ealaíne atá á eagrú agam le Olivier Cornet agus Claire Halpin.  “An Chuid eile / Concerning the Other” an teideal a chuir muid air agus tháinig an smaoineamh chugainn mar go bhfuil an méad sin drochnuachta le cloisteáil na laethanta seo – idir an chiníochas, an easaontas agus an éadulaingt – mheas muid gur bhfiú dúinn rud eicint dearfa a dhéanamh le muintearas a chothú sa phobail.

Sa togra seo, tá deichniúr ealaíontóirí chomhaimseartha ag comhoibriú le chéile ar 10 phíosaí ealaíne éagsúla ionas go mbeidh 100 saothar ealaíne againn ag deireadh. Thosaigh gach ealaíontóir ar phíosa amháin agus sheol sé nó sí é ar aghaidh go dtí an dara ealaíontóir. D’oibrigh an dara ealaíontóir air ansin agus sheol sé nó sí é sin ar aghaidh go dtí an 3ú ealaíontóir agus mar sin de… Ag deireadh beidh gach duine tar éis oibriú ar ghach phíosa ealaíne.

Cén fáth? Bhuel, bíonn sé deacair uaireanta, comhoibriú le daoine eile ach – nach fiú go mór é?  ‘Siad na h-ealaíontóirí atá i gceist ná: Brian Fay, Claire Halpin, James Hanley, Joanna Kidney, Miriam McConnon, Kate Murphy, Ben Readman, Gail Ritchie, Susanne Wawra agus mise.

print by Eoin Mac Lochlainn with Concerning the Other artists

Beidh taispeántas againn i mí Meán Fómhair i nGailearaí Olivier Cornet i mBleá Cliath agus beidh roinnt costaisí ag baint leis agus mar sin tá muid tar éis feachtas “Fundit” a chur ar bun le cabhair a lorg. Bheimis an-bhuíoch díot dá bhféadfá tacaíocht ar bith a thabhairt dúinn. Má éiríonn linn níos mó ná an sprioc-iomlán a shroisint, úsáidfidh muid an t-airgead breise le catalóg a fhoilsiú.

Tá gach eolas le fáil ag:   https://fundit.ie/project/concerning-the-other

Agus tá leathnach speisialta againn ag:  https://www.facebook.com/ConcerningtheOther/

Tá mé tar éis cúpla sampla den saothar ealaíne atá ag eascairt ón togra seo a thaispeáint anseo ach beidh go leor eile ag teacht de réir a chéile.

Slán go fóill agus go raibh míle maith agat!

Collaborative image from Concerning the Other project by Eoin Mac Lochlainn

Showing Solidarity…

We seem to have struck a cord with the theme of this project – Concerning the Other. It is clear that a lot of people are not comfortable with the rising tide of racism and intolerance that seems to be sweeping across the world.

People want to show concern for minorities and to show solidarity – rather than add to the frenzy of hatred. Thanks to the wonderful generosity of our initial Funders we have reached our first target and the cost of printing out the virtual artworks has been pledged.  We are delighted and very grateful to all of you.

In the meantime, we have been working on the plan to tour the exhibition of collaborative prints – both nationally and internationally – and we hope to be in a position to publish details shortly.

Any additional funding will be used to further these plans so – we are still gratefully accepting pledges.  This is primarily to cover the cost of transporting the works and also to fund the production of a good quality catalogue.

There’s more information at:   https://fundit.ie/project/concerning-the-other

We would love to hear from you. You can visit our on the Facebook page at: https://www.facebook.com/ConcerningtheOther/

http://www.oliviercornetgallery.com/

http://www.eoinmaclochlainn.com/

And of course, your comments are always welcome here!

Advertisements

Leave a Reply, I'd like to hear your viewpoint.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s